Reimbursement

Refusjon

Næringsdrikker på blå resept

Det kan være vanskelig å få med seg all informasjon om hvilke rettigheter man har i forbindelse med sykdom. Mange er følgelig ikke klar over at man kan få hjelp til å dekke utgifter til næringsdrikker eller oppdager det først sent i et sykdomsforløp. Vi har derfor samlet informasjon om hvilke muligheter som finnes her.

Kan jeg få næringsdrikker på blå resept?

Næringsdrikker er medisinske næringsmidler og kan under gitte forutsetninger dekkes på blå resept. Legen din må da først søke Helfo på dine vegne om å få refundert utgifter til medisinske næringsmidler. Både fastlege og sykehuslege kan søke.