Tubefeeds_2kcal_HP_Fibre_Picture-ST3.jpg

Sondeløsninger

Trygge, praktiske og miljøvennlige

Mer enn 40 års erfaring innen sondeernæring

Fresenius første sondeernæring ble utviklet i 1975 i Bad Homburg i Tyskland. Siden den gang har Fresenius Kabi blitt en internasjonalt anerkjent ekspert på klinisk ernæring, og leverer enterale ernæringsprodukter til pasienter i over 100 land.

Fire tiår med kontinuerlig forskning og utvikling i nært samarbeid med helsepersonell over hele verden, har resultert i en bred portefølje som dekker ulike pasienters behov avhengig av tilstand, sykdom og alder. Kontinuerlig utvikling og innovasjon sørger for stadige produktoppdateringer og nye produktkonsepter basert på siste vitenskapelige funn og teknologiske fremskritt.

Hva er sondeernæring?

Sondeernæring er en metode som brukes for å tilføre flytende næring direkte i magen eller tynntarmen, gjennom en sonde som føres inn gjennom nesen eller magen.

Når brukes sondeernæring?

Sondeernæring kan bidra til å dekke ernæringsbehovet i perioder hvor man ikke er i stand til å få i seg nok mat. Dette kan oppstå hvis du f.eks er forhindret fra å spise eller svelge trygt, eller hvis man har økt ernæringsbehov utover det man klarer å spise selv.

Varighet av sondeernæring

Sondeernæring kan oppleves som  utfordrende å venne seg til. Din lege, ernæringsfysiolog eller hjemmesykepleier kan bidra til å gjøre tilvenningen mest mulig vellykket. Sondeernæring brukes ofte som en kortsiktig løsning under rekreasjon etter sykdom, skade eller kirurgi. Mange som får sondeernæring kan etter en tid avslutte denne og vende tilbake til vanlig mat. I enkelte situasjoner brukes sondeernæring som en mer langsiktig løsning, for eksempel for personer med kroniske og kritiske sykdommer eller eldre som ikke får dekket sine næringsbehov gjennom vanlig mat.

All bruk av sondeernæring skal alltid ha som mål å øke livskvalitet.

Se hvordan sondeernæring kan hjelpe:

Våre sondeløsninger 

EasyBag er en hygienisk, sikker og praktisk emballasje for sondeløsning designet for å sørge for et høyt sikkerhetsnivå for brukerne. Den kommer i tre forskjellige størrelser og i et stort utvalg som dekker ulike behov hos både voksne og barn.

Sikker

  • Vridbar beskyttelseshette på åpningen garanterer at posen ikke har vært åpnet og at tilkoblingsporten under er steril

  • Tilkoblingsport med dryppfri membran som forhindrer søl ved tilkobling og frakobling av ernæringssettet
  • Forsterket tilkoblingsport som gir godt grep og enkel tilkobling av ernæringssett

  • Robust pose som kan tilkobles ernæringssett både stående og hengende

Brukervennlig 

  • Gjennomsiktig felt på baksiden, med måleskala som viser gjenværende volum

  • Traktformet utløp sørger for fullstendig tømming av posen

  • Lett og tar lite plass i avfallet

Miljøvennlig

3colume_04.jpg

Bærekraft

Visste du at EasyBag inneholder 60 % mindre plast enn andre sondeløsnings-beholdere?