Family sitting in the gras

Thông tin công ty

Fresenius Kabi -  Caring for Life

Fresubin - by Fresenius Kabi

Tại Fresenius Kabi, chúng tôi hoạt động theo triết lý: chăm sóc và bảo vệ cuộc sống.

chúng tôi cam kết mang đến các loại thuốc, sản phẩm và công nghệ thiết yếu với những giải pháp tốt nhất để giúp bệnh nhân vượt qua những khó khăn, thử thách mà họ đang phải đối mặt hàng ngày. Chúng tôi đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực thuốc thiết yếu, liệu pháp dịch truyền và dinh dưỡng lâm sàng cũng như vật tư y tế, thiết bị công nghệ truyền máu. Trong lĩnh vực thuốc tương đương sinh học, chúng tôi tập trung vào thuốc điều trị ung thư và các bệnh tự miễn.     

Fresubin là một phần trong mãng dinh dưỡng lâm sàng ra đời từ năm 1975. Trong lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng, Fresenius Kabi cung cấp các giải pháp dinh dưỡng toàn diện qua đường tiêu hóa với các sản phẩm dinh dưỡng y học đa dạng, đáp ứng đúng nhu cầu bệnh lý và phù hợp cho các đối tượng bệnh nhân từ việc bổ sung dinh dưỡng qua đường uống đến nuôi ăn qua ống sonde.

   

Fresubin products
two women talking at lunch

Thông tin cập nhật

young woman at the office

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?