Keyvisual Contact

Juridische disclaimer

Juridische disclaimer

Wij hebben onze website zeer zorgvuldig samengesteld en deze wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt. Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, materiële of immateriële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, behalve wanneer opzettelijk of met grove nalatigheid onjuiste informatie wordt gepubliceerd. Met inachtneming van het voorgaande is het gebruik van de website voor eigen risico van de gebruiker.

Voor gebruikers van de website in de VS: In sommige rechtsgebieden is het mogelijk dat bepaalde afwijzingen van garanties niet worden toegestaan, waardoor sommige van de bovenstaande uitzonderingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In dergelijke rechtsgebieden verwerpen wij garanties voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving. BELANGRIJKE MEDEDELING: de producten en proefverpakkingen van Fresubin zijn niet verkrijgbaar in de VS.

Deze website bevat algemene informatie bedoeld voor een internationaal publiek.

Bedrijfs- en productinformatie

De informatie op deze website is niet bindend en uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het is geen vervanging van professioneel financieel, medisch of ander gespecialiseerd advies. Gebruikers dienen niet op basis van deze informatie te handelen zonder eerst professioneel advies in te winnen. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten van derden die op deze website worden gepubliceerd. De individuele auteurs zijn verantwoordelijk voor hun werken. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Uitgaven op deze website kunnen toekomstgerichte uitspraken bevatten die onderhevig zijn aan verschillende risico's en onzekerheden. Toekomstige resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die beschreven in deze toekomstgerichte verklaringen als gevolg van bepaalde factoren, b.v. veranderingen in bedrijfs-, economische en concurrentieomstandigheden, hervormingen in de regelgeving, resultaten van klinische proeven, wisselkoersschommelingen, onzekerheden in rechtszaken of onderzoeksprocedures en de beschikbaarheid van financiering. Fresenius Kabi Nederland B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte verklaringen in deze uitgaven.

Gebruiksrechten

Fresenius Kabi Nederland B.V. of gelieerde bedrijven zijn eigenaars van alle eigendomsrechten die aan de webpagina zijn gekoppeld. Alle teksten en illustraties vallen onder het auteursrecht. U mag kennis nemen van de informatie op onze websites en deze opslaan in het werkgeheugen van uw computer. Voor zover het mogelijk is om een afdruk te maken, is deze laatste alleen voor uw eigen privédoeleinden toegestaan; elke reproductie of overdracht aan derden is uitgesloten. Elk ander gebruik, met name voor commerciële doeleinden, is niet toegestaan. Er worden geen rechten of licenties van welke aard dan ook met betrekking tot handelsmerken, auteursrechten, octrooien enz. verleend aan de gebruiker.

Niet-verbintenis-toepasselijk recht

De inhoud van onze webpagina is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen het grondgebied van de Europese Unie. Het is mogelijk dat de promotie voor of de aanschaf van individuele producten, diensten en therapieën die op deze webpagina worden weergegeven, niet is toegestaan volgens de wettelijke voorschriften die gelden in afzonderlijke landen buiten de Europese Unie. De webpagina vormt geen promotie van deze producten, diensten en therapieën voor deze landen. Houd er rekening mee dat de producten die op deze webpagina worden weergegeven, mogelijk niet in alle landen beschikbaar zijn vanwege de verschillende registratiestatussen. De websites van onze lokale dochterondernemingen kunnen verschillende wettelijke bepalingen bevatten en uw gebruik van dergelijke websites is onderworpen aan de bepalingen die daarin zijn opgenomen. Alle juridische claims of rechtszaken die kunnen ontstaan in verband met deze website of het gebruik ervan zijn onderworpen aan de interpretatie van de wetten van Nederland, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Hyperlinks

We bieden naast onze eigen informatie links naar websites van derden aan. De inhoud en het ontwerp van websites van derden vallen buiten onze controle. We controleren niet of de informatie op websites van derden correct of juist is. De links houden ook geen goedkeuring, ondersteuning of bevestiging in van de inhoud op de gelinkte sites. De individuele auteurs van de gelinkte sites zijn verantwoordelijk voor de informatie, meningen en feiten die op hun webpagina's worden gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor opmerkingen in gastenboeken, discussieforums en e-maillijsten. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de technische beveiliging van zowel de links als de doelpagina's. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze hyperlinks of het gebruik van de hyperlinks zelf.

Contact en verdere informatie

© 2000-2020
Fresenius Kabi Nederland B.V.

Amersfoortseweg 10 E
3712 BC Huis ter Heide
Nederland

Tel: +31 (0)30 698 5270
E-mail: info.nl@fresenius-kabi.com