hcp_hero

Fresenius Kabi

Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Laatste update juni 2020
Verklaring gegevensbescherming voor bezoekers van onze website

Als u onze website bezoekt, verzamelt en gebruikt Fresenius Kabi Nederland BV ('wij' of 'we') bepaalde persoonsgegevens van u.

In deze Verklaring Gegevensbescherming vindt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt.

Wij willen u er ook op wijzen dat onze website links bevat naar externe websites waarop deze Verklaring Gegevensbescherming niet van toepassing is. Tevens hanteren sommige lokale websites van dochterondernemingen van Fresenius Kabi gegevensbeschermingsverklaringen die kunnen afwijken van deze Verklaring Gegevensbescherming. Op uw bezoek aan deze websites zijn de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming van deze websites van toepassing.

Waarom wij uw gegevens verzamelen en gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een vraag of verzoek van u te valideren, te beantwoorden en af te handelen
 • Om te voldoen aan de nalevingsvoorschriften voor geneesmiddelenbewaking en de geneesmiddelenwetgeving
 • Om de website goed te laten werken op het apparaat dat u gebruikt
 • Om u de best mogelijk dienstverlening te bieden en uw gebruikerservaring te verbeteren
 • Om onze website te optimaliseren

Welke gegevens wij verzamelen en hoe we dat doen

In de volgende gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

Wanneer u onze website bezoekt

Wij verzamelen gegevens van uw bezoek aan onze website. We doen dit om de website te optimaliseren voor het apparaat dat u gebruikt en met al zijn functies, of om uw voorkeuren voor uw huidige of toekomstige browsesessies op te slaan.

We verzamelen de volgende internetprotocolgegevens tijdens uw bezoek aan onze website:

 • de naam van uw serviceprovider inclusief IP-adres
 • de website die u naar onze website heeft geleid
 • de pagina's die u heeft bezocht op onze website
 • het type van uw webbrowser
 • de datum en duur van uw bezoek

Uw IP-adres wordt op een gepseudonimiseerde wijze gebruikt door de laatste drie cijfers te verwijderen. Op die manier kunnen we u niet meer rechtstreeks als persoon identificeren.

Informatie die we verzamelen met behulp van cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser lokaal op uw computer worden opgeslagen.

U kunt het gebruik van bepaalde cookies voor deze website weigeren. Lees meer over hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Wij wijzen u erop dat indien u ervoor kiest het gebruik van cookies niet te aanvaarden, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt ervaren. Indien u ervoor kiest cookies te verwijderen, moet u bepaalde dialogen mogelijk opnieuw bevestigen.

Uw cookie-instellingen houden altijd verband met de internetbrowser die u gebruikt en de instellingen zijn niet van invloed indien u bij uw volgende gebruik van deze website een andere internetbrowser gebruikt. U kunt de instellingen van uw internetbrowser ook op uw mobiele apparaat afzonderlijk beheren. Hier kunt u cookies op ieder moment naar eigen inzicht verwijderen.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. Ze worden uitsluitend door ons gebruikt tijdens het bezoek (de sessie) en worden daarom ook eigen sessiecookies genoemd.

Ze helpen om de pagina sneller te laden en het aantal sessies van een gebruiker te beperken om overbelasting van de website te voorkomen.

Deze cookies zijn geldig gedurende de sessie en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Functionele cookies

Functionele cookies slaan de keuzes die u maakt tijdens uw bezoek aan deze website op om u een verbeterde functionaliteit en persoonlijke opties te bieden.

Wij maken gebruik van een ‘kennisgever’-cookie die uw besluit bewaart waarmee u al dan niet toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies op onze website. Dit wordt automatisch bewaard zodra u een van de beschikbare opties aanklikt. Uw besluit onze cookies te aanvaarden wordt gedurende één jaar na de datum van aanvaarding bewaard. Indien u besluit onze cookies te weigeren, wordt uw besluit gedurende 30 dagen bewaard. In deze periode wordt de cookie-informatiebalk niet opnieuw getoond.

Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om de manier waarop de website wordt gebruikt, te analyseren. Hierdoor kunnen we de prestaties van de website optimaliseren en de gebruikerservaring verbeteren. Onze website maakt gebruikt van Matomo, voorheen Piwik, een open source tool voor webanalyse. Met deze tool volgen we hoe vaak bezoekers gebruikmaken van een pagina van onze website, naar welke pagina’s zij het vaakst gaan en of zij foutmeldingen van onze pagina's krijgen. Uw IP-adres wordt op een gepseudonimiseerde wijze verwerkt door de laatste drie cijfers te verwijderen. Op die manier kunnen we u niet meer rechtstreeks als persoon identificeren. De software van Matomo is geïnstalleerd op servers van onze interne dienstverlener in Duitsland en de informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw gepseudonimiseerde IP-adres) wordt opgeslagen op de server van onze interne dienstverlener in Duitsland. Het IP-adres dat wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens. Wij verwijderen deze gegevens binnen drie jaar.

Informatie die u aan ons verstrekt

Wij verzamelen en verwerken gegevens die u actief aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van online formulieren of door contact met ons op te nemen via andere kanalen zoals e‑mail, telefoon of post. Deze gegevens zijn onder andere:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Contact- en adresinformatie (waaronder adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer)
 • Land van vestiging
 • Bedrijf
 • Beroep
 • Aard van het verzoek en eventuele aanvullende informatie voor de beantwoording van uw vraag

Wettelijke basis voor verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • U hebt ons toestemming gegeven voor de beoogde verwerking of internationale doorgifte van uw persoonsgegevens (art. 6.1.a en art. 49.1.a AVG). Dit geldt in het geval van cookies en wanneer u gegevens aan ons verstrekt met betrekking tot een verzoek aan een Fresenius Kabi entiteit buiten Europa.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (art. 6.1.c AVG).
 • De verwerking is noodzakelijk  voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, zwaarder wegen dan die belangen (art. 6.1.f AVG). Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
  1. de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen
  2. de verstrekking van informatie over onze producten en service via een werkende en geoptimaliseerde website

Wij delen uw gegevens

Wij werken samen met andere organisaties om onze doeleinden te bereiken. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens in delen of als geheel naar andere organisaties sturen.
Dergelijke ontvangers zijn:

 • Andere bedrijven van de Fresenius Groep indien een dergelijke overdracht van persoonsgegevens nodig is voor het specifieke doel (zie overzicht van de locaties waar de entiteiten van de Fresenius Kabi Groep actief zijn).
 • Dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld hosting of onderhoudsdiensten) en onze instructies voor deze verwerking moeten opvolgen; deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet voor andere dan onze doeleinden gebruiken.
 • Autoriteiten, rechtbanken, partijen in een rechtszaak voor het geval dat wij verplicht zijn om te voldoen aan toepasselijke wetten, regels, juridische processen of afdwingbare verzoeken van de overheid.
 • Professionele adviseurs in de landen waar wij actief zijn.
 • Bij het invullen van het online bestelformulier verwerkt IDPhar BVBA uw gegevens. IDPhar BVBA is verantwoordelijk voor de levering van uw bestelling in de gekozen apotheek, waardoor de verwerking noodzakelijk is. U geeft onderaan het bestelformulier steeds expliciete toestemming, waardoor u akkoord gaat met het privacybeleid van Fresenius Kabi en de verwerking van uw gegevens door Fresenius Kabi en IDPhar BVBA.

Internationaal gegevensoverdracht

Er is geen specifieke doorgifte van uw gegevens naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) voorzien, met uitzondering van uw vragen. Om uw vraag te kunnen behandelen, zullen wij uw aanvraag, met inbegrip van uw persoonsgegevens zoals door u verstrekt, doorsturen naar uw lokale contactpersoon in dat land. Indien deze lokale contactpersoon zich in een derde land bevindt, zullen wij de gegevens op basis van uw toestemming doorgeven.

Wij kunnen gegevens doorsturen naar de volgende landen waarin Fresenius-ondernemingen zijn gevestigd en waarvoor de Europese Commissie een gepast niveau van gegevensbescherming heeft vastgesteld dat overeenkomst met het niveau van gegevensbescherming binnen de Europese Unie: Argentinië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay.

Met betrekking tot dergelijke internationale doorgifte van gegevens naar derde landen, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat er een gepast niveau van gegevensbescherming bestaat, hebben wij gezorgd voor voldoende waarborgen om uw persoonsgegevens te beveiligen tot hetzelfde niveau als binnen de Europese Unie.

Deze waarborgen zijn: 

Voor de uitwisseling van gegevens binnen onze organisatie: Binding Corporate Rules voor Controllers.

Voor de uitwisseling van gegevens met onze dienstverleners en andere internationale organisaties: Standaard Contractuele Clausules die zijn uitgegeven door de Europese Commissie. De Standaard Contractuele Clausules en onze Binding Corporate Rules zijn online beschikbaar of op aanvraag.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw contactgegevens worden maximaal zes maanden na afhandeling van de vraag bewaard, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren.

Informatie verzameld via cookies wordt bewaard zolang de cookie geldig is, zoals hierboven toegelicht.

Verzoeken, vragen en klachten

Afhankelijk van de situatie heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens
 • Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Gegevensoverdraagbaarheid
 • Bezwaar te maken op gronden die specifiek zijn voor uw situatie

U kunt deze rechten online uitoefenen via het contactformulier gegevensbescherming.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Data Protection Officer of toezichthoudende autoriteit.

Data Protection Officer:
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Straße 1
61351 Bad Homburg

Duitsland
E-mail: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

Toezichthoudende autoriteit:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel: +31 70 888 8500
Fax: +31 70 888 8501
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verdere informatie voor specifieke situaties

Vereisten om persoonsgegevens te verstrekken
Uw persoonsgegevens zijn vereist om de website toegankelijk te maken voor u en om te kunnen reageren op uw vragen.
Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, zal de website niet naar behoren werken en kunnen wij mogelijk niet goed reageren of u verzoek niet verwerken.

Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring
Aangezien de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken in de loop van de tijd kan veranderen, kunnen wij ook deze gegevensbeschermingsverklaring wijzigen om onze gegevensverwerkingspraktijken altijd correct weer te geven. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon

De verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijke entiteit voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10E
3712 BC Huis ter Heide
Nederland

E-mail: bene.compliance@fresenius-kabi.com