ผลิตภัณฑ์ของเรา

 

เฟรซูบิน มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างหรือพัฒนาภาวะทางโภชนาการให้ดีขึ้น

เฟรซูบิน มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารทางการแพทย์สูตรพร้อมดื่ม ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศเยอรมนี และจัดจำหน่ายกว่า 100 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคุณให้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

Sip feed

เฟรซูบินพร้อมดื่ม

เปิดประสบการณ์ใหม่กับอาหารทางการแพทย์พร้อมดื่ม

running

เฟรซูบินพร้อมชง

เปิดประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรูปแบบใหม่

ทุพโภชนาการมีอยู่ทุกที่

1 ใน 3 ของผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ตามลำพังนั้นมีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ ยิ่งกว่านั้นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการจะเพิ่มสูงขึ้นอีกร้อยละ 40 ในกลุ่มผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี  

  

malnourished crowd

ภาวะทุพโภชนาการคืออะไร

องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความภาวะทุพโภชนาการไว้ว่า “การที่บุคคลได้รับสารอาหารและ/หรือพลังงานไม่เพียงพอ มากเกินไป หรือไม่สมดุล”

ผลิตภัณฑ์ของเฟรซูบิน

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเฟรซูบินคืออาหารที่เราพัฒนาสูตรเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจง สูตรอาหารเฉพาะเหล่านี้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านอาหารของผู้ป่วยทุพโภชนาการหรือผู้ที่มีความเสี่ยงนี้ และการรับประทานต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เสมอ