Vårt produktsortiment

Fresubin är effektiva och tillförlitliga kosttillägg som används för att bibehålla och/eller förbättra en god näringsstatus. Det uppnås genom att minska klyftan mellan det dagliga födointaget och kroppens näringsbehov. Sortimentet omfattar en stor variation av kosttillägg: färdigblandade drycker, pulver, desserter att äta med sked och sondnäringar. Våra produkter är utformade för att uppfylla dina individuella behov.

Upptäck vårt breda produktsortiment! Gör det bästa valet för dig, så att du kan fokusera på det du uppskattar i livet.

Picnic med Fresubin

Våra kosttillägg

Upptäck vårt breda sortiment av kosttillägg

Fresubin ENERGY

Våra sondnäringar

Upptäck vårt breda sortiment av sondnäringar

Undernäring finns överallt

Enligt beräkningar lider 33 miljoner människor i Europa av undernäring eller är i riskzonen för att utveckla undernäring. Äldre över 65 år och cancerpatienter har högst risk för att utveckla en undernäring.

  

crowd of people

Definition av undernäring (malnutrition)

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar malnutrition som ”brist, överskott eller obalans i en persons intag av energi och/eller näringsämnen”.

Fresubin

Alla Fresubinprodukter är livsmedel för speciella medicinska ändamål  (FSMP) och är framtagna för att tillgodose näringsbehoven hos personer med – eller med risk för – undernäring.