Timely matters - caring

Om oss

Fresenius Kabi - Caring for Life

Fresubin - av Fresenius Kabi

På Fresenius Kabi drivs vi av en filosofi: Caring of life

Vi är fast beslutna att leverera viktig enteral nutrition,  läkemedel och medicinteknik till hälso -och sjukvårdspersonal som hjälper patienter att hitta de bästa lösningarna på de utmaningar de står inför. Vår produktportfölj består av ett omfattande sortiment av enteral och parenteral nutrition, intravenösa läkemedel, infusionsterapier, biosimilarer samt medicinteknik  för administrering av dessa produkter. 

Fresubin har varit en del av vårt sortiment av klinisk nutrition sedan 1975. Fresenius Kabi erbjuder en omfattande portfölj av enteral nutrition som täcker många olika sjukdomar, tillstånd och patientbehov i form av kosttillägg och sondnäring.