hcp_hero

Fresenius Kabi

Datasekretess

Datasekretess

(Senast uppdaterad juni 2020)
 

Dataskyddsinformation för individer som besöker vår webbplats
Som besökare på vår webbplats Fresubin.se kommer Fresenius Kabi AB (”vi”) att samla in och använda vissa personuppgifter från dig.

Denna dataskyddsförklaring informerar dig om behandlingen av personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Vi informerar dig också om att våra webbplatser innehåller länkar till externa webbplatser som inte omfattas av denna dataskyddsförklaring. Vissa av våra Fresenius Kabi-dotterbolags lokala webbplatser tillhandahåller även dataskyddsförklaringar som kan skilja sig från denna dataskyddsförklaring. Ditt besök på sådana webbplatser är föremål för respektive dataskyddsförklaring på denna webbplats.

Varför vi samlar in och använder dina uppgifter

Vi samlar in och använder dina uppgifter för följande ändamål:

 • För att validera, hantera och svara dig baserat på din förfrågan eller begäran
 • För att uppfylla våra efterlevnadskrav under säkerhetsövervakning och läkemedelslagar
 • För att få webbplatsen att fungera för enheten du använder den på
 • För att ge dig bästa möjliga service och förbättra din användarupplevelse
 • För att optimera vår webbplats


Vilken data vi samlar in och hur vi gör det

Vi kan samla in och använda dina personuppgifter i följande situationer:

När du besöker vår hemsida
Vi samlar in data om ditt besök på vår webbplats. Vi gör detta för att presentera webbplatsen optimerad för den enhet du använder och med alla dess funktioner eller för att lagra dina preferenser för dina nuvarande eller framtida surfsessioner.
Vi samlar in följande internetprotokolldata under dina besök på våra webbplatser:

 • namnet på din tjänsteleverantör inklusive IP-adress
 • webbplatsen som ledde dig till vår webbplats
 • de sidor som besöks på vår webbplats
 • din webbläsartyp och
 • datum och längd för ditt besök.

Din IP-adress kommer att användas på ett pseudonymiserat sätt genom att de tre sista siffrorna raderas. På så sätt kan vi inte längre direkt identifiera dig som individ.


Information vi samlar in genom att använda cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras lokalt på din dator av din webbläsare.

Du kan neka användningen av vissa cookies för denna webbplats. Läs mer om hur du kan ändra dina cookieinställningar. Observera att om du väljer att inte acceptera användningen av cookies kanske du inte kan uppleva den fulla funktionaliteten på denna webbplats. Om du väljer att ta bort cookies kan du behöva bekräfta vissa dialogrutor igen.

Dina cookieinställningar är alltid relaterade till den webbläsare du använder, och inställningarna har ingen effekt om du använder en annan webbläsare nästa gång du använder denna webbplats. Alternativt kan du hantera inställningarna för din webbläsare eller på din mobila enhet. Här kan du när som helst radera cookies efter eget gottfinnande.

Vi använder följande typer av cookies:

Strikt nödvändiga cookies

Denna typ av cookies krävs för att webbplatsen ska fungera. De används uteslutande av oss under sessionen och är därför så kallade första parts sessionscookies.
De hjälper till att få sidan att laddas snabbare och att begränsa antalet sessioner som kommer från en användare för att förhindra en överbelastning av webbplatsen.
De förblir giltiga under sessionen och raderas automatiskt när du stänger webbläsaren.

Funktionella cookies

Funktionella cookies sparar de val du gör när du besöker denna webbplats för att kunna erbjuda dig en förbättrad funktionalitet och personliga egenskaper.
Vi använder en "cookie notifier"-cookie, som sparar ditt beslut att antingen godkänna användningen av cookies på vår webbplats eller inte. Den sparas automatiskt när du klickar på ett av de två tillgängliga alternativen. Ditt godkännande av våra cookies lagras i ett år från godkännandedatumet. Om du bestämmer dig för att vägra våra cookies kommer ditt beslut att lagras i 30 dagar. Under denna tid kommer inte cookieinformationsbannern att visas igen.

Analytiska cookies

Analytiska cookies tillåter oss att analysera hur webbplatsen används. Detta gör det möjligt för oss att optimera dess prestanda och öka användarupplevelsen. Vår webbplats använder Matomo, tidigare Piwik, ett webbanalysverktyg med öppen källkod. Med det här verktyget spårar vi hur ofta besökare använder en sida på vår webbplats, vilka sidor besökarna går till oftast och om de får felmeddelanden från våra sidor. Din IP-adress kommer att behandlas på ett pseudonymiserat sätt genom att radera de tre sista siffrorna. På så sätt kan vi inte längre direkt identifiera dig som individ. Mjukvaran från Matomo körs på servrar hos vår interna tjänsteleverantör i Tyskland och informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din pseudonymiserade IP-adress) kommer att lagras på vår interna tjänsteleverantörs server i Tyskland. IP-adressen som överförs kommer inte att slås samman med någon annan data som samlas in av oss. Vi kommer att radera dessa uppgifter inom tre år.

Information du lämnar till oss
Vi samlar in och behandlar uppgifter som du aktivt lämnat till oss när du fyller i onlineformuläret eller när du kontaktar oss via andra kommunikationsmedel som e-post, telefon eller post. Sådan data inkluderar all data som du fyller i/anger, inklusive:

 • För-och efternamn
 • Kön
 • Kontakt- och adressinformation (inklusive adressuppgifter, e-postadress, telefonnummer, faxnummer)
 • Bosättningsland
 • Företag
 • Yrke
 • Typ av begäran och eventuell ytterligare information i syfte att svara på din förfrågan

Rättslig grund för att behandla dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • Du har gett oss ditt samtycke till den avsedda behandlingen eller internationella överföringen av dina personuppgifter (Art. 6.1 a och Art. 49.1 a GDPR). Detta är fallet för cookies och när du tillhandahåller data till oss som rör en begäran till en Fresenius Kabi-enhet
 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för oss för att kunna uppfylla en juridisk skyldighet som vi är föremål för (Art. 6.1 c GDPR). Detta är specifikt fallet när eventuella biverkningar rapporteras till oss
 • Behandlingen är nödvändig för ändamålen för de legitima intressen som eftersträvas av oss eller av en tredje part, utom där sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter (Art. 6.1 f GDPR ). Dessa legitima intressen är:
 1. upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk
 2. att tillhandahålla information om våra produkter och tjänster via en fungerande och optimerad webbplats.


Vi delar dina uppgifter

Vi samarbetar med andra organisationer för att uppnå våra syften. Därför kan vi skicka dina personuppgifter i delar eller som helhet till andra organisationer.

Sådana mottagare är:
•    Andra Fresenius Group-bolag om sådan överföring av personuppgifter krävs för det specifika ändamålet (se översikten över de platser där Fresenius Kabi Group-företag är verksamma)
•    Tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning (t.ex. för värd- eller underhållstjänster) och som måste följa våra instruktioner om sådan behandling; dessa tjänsteleverantörer kommer inte att tillåtas använda dina personuppgifter för andra än våra syften

Internationella dataöverföringar
Ingen specifik vidareöverföring av dina uppgifter till tredjeländer (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) förutses med undantag för dina förfrågningar. För att kunna hantera din förfrågan kommer vi att vidarebefordra din förfrågan, inklusive din personliga information som du tillhandahållit, till din lokala kontaktperson i landet. Om en sådan lokal landskontakt finns i ett tredjeland kommer vi att överföra uppgifterna baserat på ditt samtycke.


Hur länge vi behåller dina uppgifter

 

Dina kontaktuppgifter kommer att lagras i upp till sex månader efter att förfrågan har slutförts om det inte finns en laglig skyldighet att lagra uppgifterna under en längre tid.
Information som samlas in via cookies kommer att lagras så länge som cookien är giltig enligt ovan.

Förfrågningar och klagomål

Beroende på situationen har du vissa rättigheter angående dina personuppgifter. Du har rätt att:

 • Begär åtkomst till dina personuppgifter
 • Begär rättelse av dina personuppgifter
 • Begär radering av dina personuppgifter
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Dataportabilitet
 • Invända på grunder som är specifika för din situation

Du kan utöva dessa rättigheter online genom att använda kontaktformuläret för dataskydd.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten.

Dataskyddsombud:
Fresenius Kabi AG
Dataskyddsombud
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Tyskland
E-post: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com


Dataskyddsmyndigheten:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden


Ytterligare information för specifika situationer 

Krav på att lämna personuppgifter
Dina personuppgifter krävs för att göra webbplatsen tillgänglig för dig och för att kunna följa upp din förfrågan.
Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kommer webbplatsen inte att fungera, och vi kanske inte kan svara på eller behandla din förfrågan korrekt.

Ändringar av denna dataskyddsförklaring
Eftersom vår insamling och användning av dina uppgifter kan förändras över tiden, kan vi också komma att ändra denna dataskyddsförklaring för att alltid korrekt återspegla vår praxis för databehandling. Vi uppmuntrar dig att granska den då och då.


Personuppgiftsansvarig och kontakt

Den personuppgiftsansvarige och ansvarig för behandling av personuppgifter är:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Tyskland