Da vanlig mat ikke var nok

Berit (53) mistet matlysten under kreftbehandlingen, og Cecilie (26) raste ned i vekt. Tidligere kreftpasienter deler sine personlige erfaringer. Les deres historier og se filmene.

Vårt produktsortiment

Fresubin er en serie medisinske ernæringsprodukter som kan bidra til å forbedre eller opprettholde ernæringsstatus ved sykdom, når vanlig mat ikke er nok. Serien består av næringsdrikker og næringskremer klare til bruk, berikningsprodukter, samt sondeløsninger spesialtilpasset for å dekke dine behov. Vi har produkter både for voksne og barn.

> Bli kjent med våre produkter og opplev at de har god smak – når ingenting smaker

Underernæring – et globalt problem

Det er anslått at bare i Europa står 33 millioner mennesker i fare for å utvikle underernæring.

Kreftpasienter og personer over 65 år er de største risikogruppene.

crowd_of_people_02.jpg
* Referanse: Nasjonalt Råd for ernæring. Sykdomsrelatert underernæring. Utfordringer, muligheter og anbefalinger. IS-0611. Januar 2017.

Sykdomsrelatert underernæring

Underernæring er en ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller andre næringsstoffer forårsaker en målbar ugunstig effekt på kroppssammensetning, funksjon og kliniske utfall. Sykdomsrelatert underernæring oppstår som en konsekvens av en sykdom eller sykdomstilstand*.

 

Fresubin produkter

Alle Fresubinproduktene er definert som medisinske næringsmidler (ernæringsprodukter), spesialtilpasset for å dekke næringsbehov hos personer med eller i risiko for sykdomsrelatert underernæring. Produktene skal brukes under medisinsk tilsyn.

> Fresubin produkter kan dekkes på blå resept ved gitte kriterier