Keyvisual Contact

Legal disclaimer

Legal Disclaimer

Innholdet på vår nettside er nøye gjennomarbeidet og kontrollert, og er under kontinuerlig bearbeidelse og oppdatering. Vi påtar oss allikevel ikke ansvaret for innholdets nøyaktighet eller fullstendighet.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for direkte, indirekte, materielle eller immaterielle skader som kan oppstå ved bruk av informasjonen på denne nettsiden, unntatt dersom uriktig informasjon publiseres med overlegg eller med grov uaktsomhet. Med disse forbehold er således bruken av nettstedet på brukerens eget ansvar.

Forretningsinformasjon og produktinformasjon

Informasjonen på denne nettsiden er uforpliktende og kun beregnet for generelle informasjonsformål. Innholdet er ikke å anse som en erstatning for profesjonell økonomisk, medisinsk eller annen spesialistrådgivning. Brukere bør ikke benytte seg av rådene uten først å søke rådgivning fra relevant helsepersonell. Videre er Fresenius Kabi ikke ansvarlig for innholdet i tredjepartstekster publisert på denne nettsiden, og vi påtar oss ikke ansvar for skader som eventuelt måtte oppstå ved bruk av denne informasjonen.

Utgivelser på denne nettsiden kan inneholde noen fremtidsrettede påstander som er underlagt ulike risikoer og usikkerheter. Fremtidige resultater kan avvike vesentlig fra de som er beskrevet i disse fremtidsrettede påstandene grunnet f.eks. endringer i forretningsmessige, økonomiske og konkurransemessige forhold, regulatoriske endringer, resultater av kliniske studier, valutakurssvingninger, usikkerheter i rettssaker eller etterforskning og tilgjengeligheten av finansiering. Fresenius Kabi påtar seg ikke ansvar for at de fremtidsrettede påstandene til enhver tid er oppdaterte i henhold til eventuelle endringer i overnevnte.

Bruksrettigheter

Fresenius Kabi og tilknyttede selskaper er eiere av alle rettigheter knyttet til denne nettsiden. Alle tekster og illustrasjoner er dekket av copyright. Du kan kopiere tekst fra denne siden og bruke på enhetens internminne. Utskrift fra denne nettsiden er kun tillatt for ditt eget private formål. Ingen reproduksjon eller videreføring til tredjepart og eventuell videre bruk, spesielt til kommersielle formål, er tillatt. Ingen rettigheter eller lisenser med hensyn til varemerker, opphavsrett, patenter eller liknende kan gis deg som bruker av denne nettsiden.

Unntatt fra ansvar

Innholdet på denne nettside er kun ment for bruk i Norge. Det er mulig at markedsføringen eller anskaffelse av individuelle produkter, tjenester og terapier som er beskrevet på denne nettsiden, ikke er tillatt i henhold til de juridiske forskriftene som gjelder i enkelte land utenfor Norge. Nettsiden skal derfor ikke oppfattes som markedsføring av disse produktene, tjenestene og behandlingene i disse landene. Vær oppmerksom på at produktene som vises på denne nettsiden ikke nødvendigvis er tilgjengelige i alle land, da tilgjengelighet av produktene kan variere.

Eventuelle juridiske krav eller søksmål som kan oppstå i forbindelse med bruk av denne nettsiden er underlagt fortolkning av Norges Lover.

Hyperlenker

På denne nettsiden kan det finnes lenker til tredjeparts nettsteder, i tillegg til vår egen informasjon. Innholdet og utformingen av tredjeparts nettsteder er utenfor vår kontroll. Fresenius Kabi tar ikke ansvar for at informasjon på tredjeparts nettsteder er nøyaktig eller riktig. Lenkene representerer heller ingen anbefaling, støtte eller bekreftelse av innholdet på de lenkede nettstedene. De enkelte forfatterne av innholdet på nettstedene det er lenket til, er ansvarlige for informasjon, meninger og fakta som presenteres på disse nettsidene. Det samme gjelder eventuelle kommentarer fra andre brukere i diskusjonsforum. Fresenius Kabi er likeledes ikke ansvarlig for den tekniske sikkerheten til de eksterne lenkene eller nettstedene de fører til. Vi er derfor heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av informasjon fra eksterne hyperlenker eller ved bruk av selve lenkene.

Kontakt og ytterligere informasjon

© Juli 2020

Fresenius Kabi Norge AS
Markedsavdelingen

Gjerdrumsvei 10 A
Postboks 4646 Nydalen
0404 Oslo
Norge

Telefon: +47 22 58 80 00

E-post: markedsavdelingen@fresenius-kabi.com