hero_Company.jpg

Om oss

Fresenius Kabi – "Caring for Life"

Fresubin – fra Fresenius Kabi

Alt vi gjør i Fresenius Kabi er drevet av vår visjon: Caring for life.

Vårt hovedformål er å bidra med livreddende og livsoppholdende legemidler, næringsmidler og teknologiske produkter for helsepersonell og pasienter slik at liv og helse på best mulig måte blir ivaretatt.

Vi utvikler innovative produkter og tjenester for terapi og pleie av kritisk og kronisk syke mennesker - både på sykehus, i sykehjem og i det private hjem. Våre produkter redder og beskytter liv, og bidrar til å forbedre pasientenes livskvalitet.

Bredt utvalg

Vår produktportefølje består av et stort utvalg medisinske ernæringsprodukter, infusjonsløsninger og intravenøse generiske legemidler, i tillegg til medisinsk utstyr for å administrere disse produktene. Innen medisinske ernæringsprodukter tilbyr Fresenius Kabi et bredt utvalg av næringsdrikker, næringskremer, berikningspulver og sondeløsninger, som dekker næringsstoffbehovet ved mange ulike sykdommer og tilstander hvor tilførsel av næringsstoffer gjennom vanlig mat ikke er mulig eller tilstrekkelig.

Fresubin-serien har vært en del av vårt utvalg av medisinske næringsmidler siden 1975 og har siden vært i konstant videreutvikling.

   

Fresubin-serien - drikker, kremer og pulver
Fresubin-serien har vært en del av vårt utvalg av medisinske næringsmidler siden 1975 og har siden den gang vært i konstant videreutvikling – til det beste for brukeren.