hcp_hero

Fresenius Kabi

Personvern

Informasjon om personvern

Sist oppdatert Februar 2023, forrige versjon er tilgjengelig på forspørsel.

Som besøkende på nettsiden www.fresubin.no vil vi samle inn og bruke noen personopplysninger om deg. I denne personverklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker nettsiden vår.

Nettsiden vår inneholder lenker til eksterne nettsider som ikke dekkes av denne personvernerklæringen. Noen av Fresenius Kabis nettsteder kan ha personvernerklæringer som kan avvike fra denne personvernerklæringen. Ditt besøk på andre nettsteder er underlagt personvernerklæringen for det respektive nettstedet.

 

Vår personvernorganisasjon

I Fresenius Kabi har vi et sentralt kompetansesenter for personvern. Dette senteret har satt opp et rammeverk for datasikkerhet i samsvar med ISO 29100 (rammeverk for beskyttelse av personlig identifiserbar informasjon). Kompetansesenteret har til hensikt å gjennomføre en harmonisert og konsekvent måte å behandle personopplysninger på i alle Fresenius Kabis enheter. Det fastsetter retningslinjer, prosedyrer og standarder for personvern og sørger for verktøy og prosesser til de ansatte, samt opplærings- og bevissthetsmateriale. Dette senteret har ekspertise på alle data som krever personvern.

Våre lokale datasikkerhetsrådgivere hos de ulike legale enhetene i Fresenius Kabi støtter lokal ledelse i personvernarbeidet. De gjør dette ved å gjennomføre risikovurderinger og overensstemmelsesvurderinger for de ulike databehandlingsaktivitetene. Med disse vurderingene søker vi å integrere personvernkravene i alle prosesser og IT-systemer.

Vår interne IT-leverandør, Fresenius Digital Technology, har implementert et sertifisert styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001 for å gi høye sikkerhetsstandarder for datasentre. Vårt globale nettverkssikkerhets team (CERT) identifiserer, evaluerer og reagerer på sikkerhetshendelser og fungerer som et sentralt kontaktpunkt for sikkerhetsrelaterte temaer.

Overvåking av vår innsats for etterlevelse av personvern er kontrollert av vår databeskyttelsesansvarlige.

 

Våre regler for personvern

Fresenius Kabi konsernet har vedtatt Fresenius Binding Corporate Rules for berskyttelse av personnopplysninger. Disse reglene er godkjent av europeiske personvern myndigheter og beskriver prinsippene for beskyttelse av personopplysninger og bestemmer hvordan vi bruker reglene når vi samler inn og behandler personopplysninger.

Fresenius Binding Corporate Rules og tilhørende sikkerhetspolicyer og prosedyrer tar sikte på å skape et globalt dekkende og enhetlig nivå av databeskyttelse på tvers av våre enheter. De fastsetter også reglene for interne dataoverføringer mellom Fresenius Kabi enheter og vår interne tjenesteleverandør over hele verden.

 

Hvorfor vi samler inn og bruker dataene dine

Vi samler inn og bruker dine data til følgende formål:

 • For å få nettsidene til å fungere for den enheten du benytter (datamaskin, laptop, smarttelefon)
 • For å gi deg best mulig service og forbedre din brukeropplevelse

 • For å optimalisere nettsiden vår

Hvilke data vi samler inn og hvordan vi gjør det

Vi kan samle inn og bruke personopplysningene dine i følgende situasjoner:

Når du besøker nettsiden vår

Vi samler data om ditt besøk på vår nettside. Dette gjør vi for å få nettsidene til å fungere for den enheten du benytter (datamaskin, laptop, smarttelefon).

Vi samler følgende internettprotokolldata under ditt besøk på vår nettside:

 • navn på tjenesteleverandøren, inkludert din IP-adresse

 • nettsiden som ledet deg til nettsiden vår

 • sidene som du besøker på nettsiden vår

 • nettleseren du benytter samt dato og varighet av ditt besøk

Din IP adresse vil bli benyttet på en pseudonymisert måte ved å fjerne de tre siste tallene. På den måten er vi ikke lenger i stand til å direkte identifisere deg som person.

Informasjon vi samler inn ved hjelp av cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt på din datamaskin av nettleseren.

Du kan velge å ikke godta bruk av visse informasjonskapsler for denne nettsiden. Finn ut mer om hvordan du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at dersom du velger å ikke godta bruken av informasjonskapsler, kan du kanskje oppleve å ikke få full utnyttelse av hele funksjonaliteten til denne nettsiden. Hvis du velger å slette informasjonskapsler, må du muligens måtte bekrefte visse dialogbokser på nytt.                      

Innstillingene for informasjonskapsler er alltid koblet til nettleseren du bruker, og innstillingene har ingen innvirkning ved bruk av en annen nettleser ved ditt neste besøk på denne nettsiden. Alternativt kan du administrere innstillingene i nettleseren eller på mobilenheten. Her kan du når som helst slette informasjonskapsler etter eget ønske.

VI BRUKER FØLGENDE TYPER INFORMASJONSKAPSLER

Absolutt nødvendige informasjonskapsler:

 • Denne typen informasjonskapsler er nødvendig for å få nettsiden til å fungere, brukes av oss utelukkende under nettleserøkten og er såkalte førsteparts informasjonskapsler

 • De bidrar til å få siden lastet inn raskere og begrense antall brukerøkter for å forhindre overbelastning av nettsiden.

 • De forblir gyldige under økten og slettes automatisk når du lukker nettleseren

Funksjonelle informasjonskapsler:

 • Funksjonelle informasjonskapsler lagrer valgene du gjør mens du besøker nettsiden for å gi deg et funksjonelt og individualisert besøk.

 • Vi bruker også en "cookievarsler" som lagrer beslutningen din om å enten akseptere eller ikke akseptere bruken av informasjonskapsler på nettsiden vår. Valget ditt lagres automatisk når du klikker på ett av de to tilgjengelige alternativene. Din aksept av våre informasjonskapsler lagres i ett år fra akseptdatoen. Dersom du bestemmer deg for å avvise bruk av informasjonskapsler, vil avgjørelsen din bli lagret i 30 dager. I denne perioden vil spørsmålet om du aksepterer informasjonskapsler ikke bli vist på nytt.

Analyseinformasjonskapsler:

 • Analysekapsler tillater oss å analysere hvordan nettsiden vår benyttes. Dette gjør det mulig for oss å optimalisere ytelsen og forbedre brukeropplevelsen.

 • Våre nettsider bruker Matomo, tidligere Piwik, et web-analyseverktøy med åpen kildekode. Med dette verktøyet sporer vi hvor ofte besøkende bruker våre nettside, hvilke sider besøkende går til oftest, og om de får feilmeldinger fra vår nettside.

 • Din IP-adresse vil bli behandlet på en pseudonymisert måte, ved at de tre siste tallene blir slettet. På denne måten er vi ikke lengre i stand til å direkte identifisere deg som person.

 • Programvaren fra Matomo kjører på servere hos vår interne tjenesteleverandør i Tyskland og informasjonen som genereres av informasjonskapslene om din bruk av nettsiden (inkludert din pseudonymiserte IP-adresse) blir lagret på serveren hos vår interne tjenesteleverandør i Tyskland.

 • IP-adressen som overføres vil ikke bli fusjonert med andre data som samles inn av oss. Vi vil slette disse dataene innen tre år.

Informasjon du oppgir til oss  

Vi samler inn og behandler data du aktivt har gitt oss når du eventuelt fyller ut elektronisk kontaktskjema eller når du kontakter oss via andre kommunikasjonsmidler som e-post, telefon eller post. Slike data inkluderer alle data som du eventuelt måtte oppgi, inkludert:

 • For- og etternavn

 • Kjønn

 • Kontakt- og adresseinformasjon (inkludert postadresse, e-postadresse, telefonnummer)

 • Land

 • Type forespørsel og mulig ytterligere informasjon med det formål å svare på din henvendelse

Juridisk grunnlag for behandling av dine data

Vi behandler dine personopplysninger på ett eller flere av følgende juridiske grunnlag:

 • Du har gitt oss ditt samtykke til den tiltenkte behandlingen eller internasjonal overføring av dine personopplysninger (Art. 6.1 a og Art. 49.1 a GDPR). Dette er tilfelle for informasjonskapsler og når du oppgir data til oss knyttet til en forespørsel til en Fresenius Kabi enhet.

 • Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for oss for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt (Art. 6.1 c GDPR). Dette er spesielt tilfelle dersom vi mottar informasjon fra deg om uønskede hendelser med ett av våre produkter.

 • Behandlingen er nødvendig for de legitime interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser overstyres av interessene eller grunnleggende rettigheter og friheter til den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger (Art. 6.1 f GDPR). Disse legitime interessene er:

  1. etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav

  2. for å gi informasjon om våre produkter og tjenester via et fungerende og optimalisert nettsted.

Deling av dine data

Vi samarbeider med andre organisasjoner, og det kan derfor hende at vi sender dine personopplysninger i deler eller i sin helhet til andre organisasjoner

Slike mottakere er:

 

 • Fresenius-konsernet, dersom en slik overføring av personopplysninger er nødvendig for det spesifikke formålet (se oversikt over steder hvor Fresenius Kabi-konsernets selskaper er aktive)

 • Tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne (f.eks. for hosting- eller vedlikeholdstjenester) og som må følge våre instruksjoner om behandling av persondata; disse tjenesteleverandørene vil ikke tillates å bruke dine personopplysninger til annet enn våre formål.
 • Myndigheter, domstoler, parter i en rettstvist i tilfelle vi er pålagt å gjøre det for å oppfylle gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller forespørsler fra myndighetene.

 • Profesjonelle rådgivere eller revisorer, som skatterådgivere, finansrevisorer, advokater, forsikringsselskaper, banker og andre eksterne profesjonelle rådgivere i landene der vi opererer.

Internasjonale dataoverføringer

Vi kan sende dine personopplysninger delvis eller i sin helhet til mottakere i Fresenius-gruppen, våre tjenesteleverandører eller andre internasjonale organisasjoner i land som ikke er EU-land, for formålene som er oppført ovenfor. Se oversikten over lokasjonene der selskaper i Fresenius Kabi Gruppen er aktive.

Vi kan sende data til følgende land, som EU-kommisjonen har vurdert at har et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå på plass i samsvar med databeskyttelsesnivået i EU: Argentina, Canada, Japan, New Zealand, Sveits eller Uruguay.

Når det gjelder internasjonale dataoverføringer til tredjeland, der EU-kommisjonen ikke har bestemt at det eksisterer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, har vi iverksatt passende sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger i en grad som tilsvarer nivået av databeskyttelse i den europeiske union. Disse sikkerhetstiltakene er:

 • For utveksling av data innen vårt selskap: Binding Corporate Rules for Controllers
 • For utveksling av data med våre tjenesteleverandører og andre internasjonale organisasjoner: Standard kontraktsbestemmelser som er utstedt av EU-kommisjonen

Du kan få en kopi av disse standard kontraktsklausulene og våre Binding Corporate Rules, online (www.fresenius-kabi.no) eller på forespørsel.

Hvor lenge vi beholder dine data

Dine kontaktdetaljer vil bli lagret i opptil seks måneder etter at henvendelsen er fullført med mindre juridisk forpliktelse pålegger oss å beholde dataene lengre.

Informasjon som samles inn via informasjonskapsler vil bli lagret så lenge informasjonskapselen er gyldig som forklart over.

Forespørsler, henvendelser og klager

Avhengig av situasjonen har du visse rettigheter angående dine personopplysninger. Du har rett til å:

 • Be om tilgang til dine personopplysninger

 • Be om korrigering av dine personopplysninger

 • Be om sletting av dine personopplysninger

 • Be om begrensning av behandling av dine personopplysninger

 • Be om overføring av data (dataportabilitet)

 • Motsette deg bruk av dine data basert på din spesifikk situasjon

Du kan utøve disse rettighetene elektronisk ved hjelp av kontaktskjemaet for databeskyttelse.

Du har også rett til å sende inn en klage til vår Databeskyttelsesansvarlig eller til den lokale tilsynsmyndigheten.

Databasebeskyttelsesansvarlig:
Fresenius Kabi AG
Data Protection Officer
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany

E-post: dataprotectionofficer@fresenius-kabi.com

 

Personvernmyndighet:
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Norge

Telefon: +47 22 39 69 00

Ytterligere informasjon for spesifikke situasjoner

Behov for tilgang til dine personopplysninger

Dine personopplysninger er nødvendig for å gjøre nettsiden vår funksjonell for deg og for å kunne følge opp eventuelle henvendelser fra deg. Med dine personopplysninger menes i denne sammenheng de dataene som samles inn av "Absolutt nødvendige informasjonskapsler" omtalt over, samt data som er nødvendig at du oppgir ved innsending av kontaktskjema.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Ettersom vår innsamling og bruk av dine data kan endres over tid, kan vi også måtte endre denne personvernerklæringen for alltid å gjenspeile vår databehandlingspraksis på riktig måte. Vi oppfordrer deg derfor til å lese gjennom vår personvernerlæring med jevne mellomrom.

Kontroller og kontakt

Den ansvarlige enheten for behandling av dine personopplysninger er:

Fresenius Kabi Norge AS
Markedsavdelingen

Gjerdrumsvei 10 A
Postboks 4646 Nydalen
0405 Oslo

Norge

E-post: markedsavdelingen@fresenius-kabi.com

Telefon: +47 22 58 80 00