Malnutrition_Consequences_hero.jpg

Konsekvenser av underernæring

Oppdag signalene tidlig

Bivirkninger av kreftbehandling

Kvalme, manglende matlyst, smaksendringer samt tretthet eller såkalt “fatigue”, er bare noen av de bivirkningene man må kjempe med i løpet av kreftbehandlingen. Samtidig er tilførsel av viktige næringsstoffer og energi viktigere enn noen gang for å unngå utvikling av underernæring.

Også i lang tid etter avsluttet kreftbehandling kan “fatigue” være et stort problem og resultere i mangelfullt matinntak og risiko for underernæring

De første tegnene på underernæring

 • Redusert matinntak

 • Uønsket vekttap siste 3 – 6 måneder

 • Konstant følelse av å være sliten

 • Svake muskler

 • Bivirkninger av behandlingen som f.eks. sårhet, smerte og munntørrhet, kvalme, diaré

Faktorer som påvirker matinntaket

 • Dårlig matlyst

 • Smaksendringer

 • Smerte ved tygging og/eller svelging

 • Kvalme og/eller oppkast
 • Fordøyelsesproblemer, forstoppelse eller diaré

 • Utmattelse og tretthet (fatigue)

 • Depresjon

Hold deg i aktivitet  – og hold motivasjonen oppe

Å tenke positivt er viktig for å opprettholde motivasjonen og livsgnisten. Prøv derfor å å holde deg i bevegelse regelmessig dersom dette er mulig for deg.

 • Regelmessig mosjon i form av spaserturer, sykling eller styrkeøvelser kan bidra til å holde humøret opp og gi positive tanker.
 • Ikke hold eventuelle bekymringer for deg selv; snakk med venner og familiemedlemmer om hvordan du føler deg og hva du bekymrer deg for. 
 • Et tillitsbasert forhold til behandlende leger er noe av det viktigste grunnlaget for en vellykket behandling. Benytt deg av erfaringen og kunnskapen til helsepersonellet som følger deg opp og ta opp eventuelle bekymringer og problemer med dem - de er der for deg!

bike_03.jpg