Cài đặt cookie

Trang web này sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt web lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn.

Bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình bất kỳ lúc nào.


Loại cookies căn bản

Lọai cookies này cần để trang web hoạt động. Chúng tôi sử dụng độc quyền trong lần bạn truy cập và được gọi là cookies phiên của bên thứ nhất. Chúng giúp tải nhanh hơn và hạn chế số lượt truy cập thêm vào trang web để tránh quá tải.


Cookie chức năng

Cookie chức năng lưu các lựa chọn bạn thực hiện khi truy cập trang web này để cung cấp cho bạn chức năng và tính năng cá nhân được cải thiện. Chúng tôi sử dụng cookie "trình thông báo cookie", giúp lưu lựa chọn của bạn có đồng ý với việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi hay không. Nó được lưu tự động khi bạn nhấp vào một trong hai tùy chọn có sẵn. Việc bạn chấp nhận cookie của chúng tôi được lưu trữ trong một năm kể từ ngày chấp nhận. Nếu bạn quyết định từ chối cookie của chúng tôi, quyết định của bạn sẽ được lưu trữ trong 30 ngày. Trong thời gian này, thông báo cookie sẽ không hiển thị lại.


Cookie phân tích

Cookie phân tích cho phép chúng tôi phân tích cách trang web được sử dụng. Điều này cho phép chúng tôi tối ưu hóa hiệu suất của nó và tăng trải nghiệm người dùng. Trang web của chúng tôi sử dụng Matomo, trước đây là Piwik, một công cụ phân tích web mã nguồn mở. Với công cụ này, chúng tôi theo dõi tần suất khách truy cập sử dụng một trang trên trang web của chúng tôi, khách truy cập vào trang nào thường xuyên nhất và họ có nhận được thông báo lỗi từ các trang của chúng tôi hay không. Địa chỉ IP của bạn sẽ được xử lý theo cách giả danh bằng cách xóa ba số cuối cùng. Bằng cách đó, chúng tôi không còn có thể xác định trực tiếp bạn là một cá nhân nữa. Phần mềm của Matomo đang chạy trên các máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nội bộ của chúng tôi ở Đức và thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP biệt danh của bạn) sẽ được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ nội bộ của chúng tôi ở Đức. Địa chỉ IP được truyền sẽ không được hợp nhất với bất kỳ dữ liệu nào khác do chúng tôi thu thập. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu này trong vòng ba năm.