Keyvisual Contact

Thông tin ấn hành, bản quyền

Ấn hành

​Chịu trách nhiệm:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam
Khu vực 8, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn. Tỉnh Bình Định

Điện thoại: +84 56 2210 641 - +84 28 3914 0048
E-mail: vietnam.info@fresenius-kabi.com

Biên soạn bởi:

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam
Bộ phận dinh dưỡng lâm sàng - dinh dưỡng qua đường tiêu hóa

© 2021 Fresenius Kabi Việt Nam - Fresenius Kabi Group

Ghi chú bản quyền

Chi tiết bản quyền của các hình ảnh được sử dụng trên trang website như bên dưới.​

Fresenius Kabi Deutschland GmbH ©

Shutterstock: © wavebreakmedia, Kaspars Grinvalds, Max play, Sander van der Werf, YAKOBCHUK VIACHESLAV, Monkey Business Images, fizkes, Focus and Blur, Dragana Gordic, shurkin_son, Antonina Vlasova, Joyseulay,Elena Eryomenko, RomarioIen 

iStock: © marchmeena29, monkeybusinessimages, SDI Productions, SolStock, Petar Chernaev, jacoblund, rclassenlayouts, Ridofranz, skynesher, KatarzynaBialasiewicz, FatCamera, STEEX, Jovanmandic, M_a_y_a, SARINYAPINNGAM