hcp_hero

Fresenius Kabi

Tuyên bố Cookie

Tuyên bố Cookie

(Phiên bản được cập nhật vào tháng 5 năm 2018)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt web lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn. Bạn được hỏi liệu bạn có đồng ý trước khi đặt cookie hay không. Bạn có thể xóa cookie bất kỳ lúc nào khi chúng đã được thiết lập. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất trình duyệt của bạn để biết cài đặt. 

Chúng tôi sử dụng cookie nào và tại sao:

Chúng tôi sử dụng cookie phiên
Để có trải nghiệm duyệt web hoạt động và được cá nhân hóa, chúng tôi sử dụng cái gọi là "cookie phiên" sẽ giúp xác định bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Các "cookie phiên" này sẽ bị xóa tự động và ngay lập tức sau khi bạn đóng trình duyệt của mình.
Chúng tôi cũng sử dụng cookie "trình thông báo cookie", giúp lưu quyết định của bạn có đồng ý với việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi hay không. Nó được lưu tự động khi bạn nhấp vào một trong hai tùy chọn có sẵn. Việc bạn chấp nhận cookie của chúng tôi được lưu trữ trong một năm kể từ ngày chấp nhận. Nếu bạn quyết định từ chối cookie của chúng tôi, quyết định của bạn sẽ được lưu trữ trong 30 ngày. Trong thời gian này, biểu ngữ thông tin cookie sẽ không được hiển thị lại.

Cách quản lý cookie
Bạn có quyền từ chối việc sử dụng cookie cho trang web này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không chấp nhận việc sử dụng cookie, bạn có thể không trải nghiệm được toàn bộ chức năng của trang web này. Nếu bạn chọn xóa cookie, bạn có thể phải xác nhận lại một số hộp thoại nhất định. Xin lưu ý rằng cài đặt cookie của bạn luôn liên quan đến trình duyệt web bạn đang sử dụng và cài đặt này không có hiệu lực nếu bạn sử dụng trình duyệt web khác trong lần sử dụng tiếp theo của trang web này. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể thay đổi cài đặt cookie của mình . Ngoài ra, bạn có thể quản lý cài đặt của trình duyệt web hoặc trên thiết bị di động của mình. Tại đây, bạn có thể xóa cookie theo quyết định của riêng mình bất cứ lúc nào.

Để từ chối sử dụng cookie, bạn cần quản lý cài đặt của trình duyệt web hoặc trên thiết bị di động của mình. Tại đây, bạn có thể xóa cookie theo quyết định của riêng mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách thực hiện việc này tại đây, tùy thuộc vào trình duyệt web bạn đang sử dụng:


Để biết thêm chi tiết vui lòng xem Cam kết bảo mật.