Vår EasyBottle

Varför Fresubin?

Vilka är Fresenius Kabi?

Fresubin - nutrition för dina individuella behov

När trötthet, tillfällig nedsatthet eller sjukdomar uppstår kan rätt anpassad nutrition vara nyckeln till att bevara eller återfå energi och förbättra näringsstatusen.

I mer än 40 år har vi lyssnat på patienter och tillhandahållit dedikerade lösningar för individuella behov. Våra Fresubinprodukter är baserade på vetenskapliga studier och är framtagna för att förbättra din näringsstatus.

Resultaten har gett goda, säkra och trygga produkter som du kan lita på.

  

Our Company

Vårt företag

Lär känna oss här!

  

What's New

Vad är nytt?

Läs mer här!

  

Contact us

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss här!