Cancer Patient

Konsekvenser av undernäring

Upptäck tidiga tecken 

Konsekvenser av cancerbehandling 

Illamående, aptitlöshet, smakförändringar och trötthet är bara några av de biverkningar som du måste bekämpa under behandlingens gång. Människor går ofta ner i vikt utan att ha för avsikt att göra det.

Att se till att kroppen är väl försedd med energi, protein, vitaminer och mineraler är fördelaktigt under denna fas.

De tidiga tecknen på undernäring

 

 • Oavsiktlig viktminskning under de senaste 3-6 månaderna
 • Trötthet
 • Svaga muskler
 • Biverkningar från behandling som påverkar matintaget, t.ex. smärta eller torrhet i mun eller svalg, illamående, diarré

Faktorer som påverkar näringsstatus under cancer och cancerbehandling

 • Aptitlöshet
 • Förändring i smaksinne
 • Inflammation i slemhinnorna (mukosit), smärta vid sväljning och/eller tuggning
 • Illamående och/eller kräkningar
 • Matsmältningsproblem, förstoppning eller diarré
 • Utmattning, trötthet och trötthet
 • Depression
 • Viktminskning

Lev ett aktivt liv 

Ibland är det svårt att hålla humöret uppe men  det är en viktig faktor för att behålla din motivation och glädje.

 • Prata med vänner och familjemedlemmar om dina känslor och rädslor. Bär inte dina bekymmer med dig helt på egen hand.
 • Om möjligt försök att få regelbunden motion genom att gå, cykla eller till och med lite lätt träning varje dag. Träning stärker musklerna, förbättrar ditt känslomässiga humör och hjälper till att säkerställa att din matsmältning förblir regelbunden.
Cancer patient biking
Check your status

Kontrollera din näringsstatus !

Är du i riskzonen? Kontrollera här!

Power of Nutrition

Nutritionens betydelse

Läs mer om hur rätt nutrition kan påverka din behandling här!

Hur kan Fresubin hjälpa vid cancer

Hur kan Fresubin hjälpa?

Läs mer om hur Fresubin kan hjälpa här!

Cancer Patient Tina

Läs om Tina

Behandlingen påverkade Tinas humör. Hon bad sina läkare om information om saker hon kunde göra för att motverka viktnedgången och tröttheten.

Genom att ändra sina matvanor kunde hon förhindra ytterligare viktminskning och med bättre näringsintag och energi hade hon mer kraft att ta sig igenom behandlingen.