senior enjoying coffee in nature

Svårt att svälja?

Återupptäck  glädjen att äta

Vad är dysfagi?

Dysfagi beskriver alla former av sväljsvårigheter som att kvävas av mat eller dryck, hosta efter eller under sväljning och problem med att flytta mat i munnen. Effekten och förekomsten av dysfagi underskattas ofta. Det drabbar personer med en rad tillstånd, i alla åldrar och förekommer ofta som samsjuklighet hos äldre vuxna.

Lider du eller din anhörige av något av nedan symptom:

  • Hostar efter eller under sväljning?
  • Hostar eller kräks maten upp?
  • Har en mjuk och svag röst?
  • Aspirerar  (får in mat eller vätska i lungorna)?
  • Dreglande (stor salivutsöndring)?
  • Tuggsvårigheter?
  • Problem med att flytta mat till baksidan av munnen?
  • Mat som fastnar i halsen?

Dessa kan vara symtom på sväljproblem, även kallat "dysfagi"

Vad är konsekvenserna av dysfagi?

Många ignorerar problemen och söker inte omedelbart efter professionell hjälp. En korrekt diagnos är mycket viktig eftersom den kan påverka behandlingen. Eftersom dysfagi gör att äta och dricka kan upplevas obehagligt kan det leda till allvarliga hälsokonsekvenser som:

woman drinking glass of water


Undernäring:
55 % av äldre personer med dysfagi löper risk för undernäring. 45% av äldre vuxna (80 år +) är också närvarande med undernäring.
Viktminskning
Uttorkning:
Risken för uttorkning är större hos patienter med dysfagi. Det är oerhört viktigt att säkerställa tillräckligt vätskeintag och få i sig välsmakande, förtjockade  drycker regelbundet under dagen.
Luftvägsinfektioner:
När mat, dryck eller till och med saliv inte går ner på rätt sätt utan kommer in i lungorna kan det leda till luftinfektioner. Symtom på luftinfektioner är t.ex. feber, hosta och förvirring. Aspirationspneumoni är en vanlig dödsorsak hos patienter med allvarlig dysfagi.

 

 

Kontrollera om du eller din anhörige löper risk för  undernäring

senior man

Kontrollera din näringssstatus

Dysfagipatienter är ofta undernärda på grund av svårigheter att svälja. Kolla din eller en närståendes näringsstatus här!