Old couple on lawn

Konsekvenser av undernäring

Lär dig att upptäcka tecknen på undernäring

Undernäring kan påverka alla 

Otillräckligt näringsintag märker vi ofta först när en kjol plötsligt blir för lös eller ett då ett skärp inte längre håller upp våra byxor ordentligt. Men trötthet, slöhet och stress kan också vara tecken på näringsbrist. Otillräckligt näringsintag sker ofta gradvis.

Varje kost som inte täcker våra näringsbehov ökar risken för undernäring. Även i de industrialiserade länderna är otillräcklig näring och brister på vissa näringsämnen utbredda.

Vem har ökad risk att bli undernärd? 

  • Äldre männsiskor som lever ensamma eller på ålderdomshem
  • Vuxna efter att ha drabbats av stroke
  • Människor med neurologiska tillstånd som t.ex. demens eller Parkinsons sjukdom
  • Människor med problem att tugga eller att svälja, aptitlöshet, immobilitet, psykisk stress eller depression, förändrat smaksinne, medicinering

Vilka är varningssignalerna?

  • Ofrivillig viktminskning under de senaste 3-6 månaderna
  • Muskelsvaghet
  • Konstant trötthetskänsla 
  • Nedstämdhet
  • En ökning av sjukdomar och/eller infektioner
woman spreading arms in nature

Kontrollera din näringsstatus

Se om du ligger i riskzonen här!

family kitchen

Nutritionens betydelse

Ta reda på hur en balanserad kost kan förbättra hälsan här!

Hur kan Fresubun hjälpa

Din effektiva nutritionslösning

Ta reda på hur Fresubin kan hjälpa här!

Läs om hur John får hjälp

John kände sig ofta trött och håglös och kom flera gånger med ursäkter för att inte träffa sina vänner i rosenodlingssällskapet. Hans vän Manfred besökte honom fortfarande regelbundet och rekommenderade honom till sist att konsultera sin läkare på vårdcentralen.

Ett långt samtal gör John uppmärksam över de naturliga förändringarna som sker i kroppen när vi blir äldre. Han insåg vikten av regelbunden och balanserad kost för sin hälsa. Denna kunskap gjorde det möjligt för honom att ändra sina matvanor och att återfå styrka och vitalitet.

 

  

John in garden