Check your  nutritional status

Kontrollera din näringsstatus

Är du i riskzonen?

Hur bedömer du din nutritionsstatus?

Bedömning av näringsstatus och näringsintag kan utföras av den dietist, sjuksköterska eller läkare som behandlar dig, genom en mängd olika tester och en noggrann medicinsk historia. 

 

Check your weight

Kontrollera om du ligger i riskzonen

Att genomgå cancerbehandling påverkar människor på väldigt olika sätt. Symtom som ofrivillig viktminskning, trötthet eller aptitlöshet förekommer ofta.

Att återhämta sig från operation, kemoterapi eller strålbehandling tar mycket kraft och energi. Kontrollera din egen näringsstatus regelbundet, eftersom detta är en viktig indikator på din allmänna hälsa.

Det är därför särskilt viktigt att känna igen de första tecknen på undernäring i ett tidigt skede för att kunna vidta lämpliga åtgärder och därmed motverka nedbrytningen av kroppens vävnader.

Body mass index (BMI)

 En BMI-kontroll ger dig snabbt information om förhållandet mellan din längd och vikt.

Checklistan tillsammans med med ditt BMI-värde kan vara en del i bedömningen om du får i dig tillräckligt med energi.

 

Din längd
Din vikt
Din ålder
 
 
Ditt BMI
Malnutrition consequences cancer

Konsekvenser av undernäring

Lär dig se tidiga tecken här!

Power of Nutrition

Betydelsen av nutrition

Ta reda på hur rätt näring kan hjälpa dig genom behandlingen här!

Hur kan Fresubin hjälpa vid cancer

Hur kan Fresubin hjälpa?

Se hur Fresubin kan hjälpa här!