power of nutrition woman

Betydelsen av nutrition

Rätt stöd genom behandlingen

En god näringsstatus är en bra start

Dina vårdgivare som tar hand om dig kommer att nutritionsbehandla dig individuellt vad gäller evetuella problem och svårigheter och anpassa nutritionen så att det passar dig. Lita på rekommendationerna från din dietist, läkare och annan vårdpersonal.

Tips vid cancerbehandling

 • Försök att inkludera näringsrika drycker samt vatten och te, speciellt om du lider av illamående eller kräkningar
 • Ät lite av det du vill när aptiten tillåter
 • Försök att inkludera en mängd olika livsmedel för att förhindra att du tröttnar på något livsmedel
 • Ge dig själv tid att äta 
 • Ät tillsammans med andra eftersom det stimulerar aptiten

Fördelar med rätt näring vid cancer

 • Du mår bättre
 • Din styrka, energi och immunförsvar kan bevaras bättre
 • Bibehållen vikt eller lägre risk för viktminskning
 • Bättre tolererans till behandlingsrelaterade biverkningar
 • Kan förbättra din livskvalitet 
   

  

power of nutrition woman

Vad ska man göra vid problem med ätandet?

Malnutrition consequences cancer

Konsekvenser av undernäring

Lär dig se tecknen här!

Check your status

Kontrollera din näringsstatus

Kontrollera om du är i riskzonen här!

Hur kan Fresubin hjälpa vid cancer

Hur kan Fresubin hjälpa?

Se hur Fresubin kan hjälpa här!

Läs om Tinas nya liv

Tack vare sitt engagemang och en förbättrad kost fick Tina mer kraft att ta sig igenom sin ansträngande cancerbehandling. Med välbalanserade näringsdrycker kunde hon sedan återhämta sig snabbt, och när hon återfick sin energi återupptäckte hon sin smak för livet.

Hon har nu också återvänt till scenen och träffar återigen sina vänner och familj. Hon har insett fördelarna med optimal näring: näring gör skillnad.

Tinas nya liv