holding hands

Vårt miljöarbete -för ett hållbart samhälle

Vi arbetar hårt för att minska plastavfallet

Varje steg i rätt riktning är viktigt

Vi på Fresenius Kabi har bestämt oss för att minska plastavfallet i våra produktförpackningar – ett åtagande vi tar på allvar! 

  

plastic bag

5 fakta om plastavfall

  • Från det att plast började användas har uppskattningsvis 8,3 miljarder ton nytillverkad plast producerats världen över.
  • Sedan dess har cirka 6,3 miljarder ton plastavfall genererats över hela världen.
  • Enligt experter förväntas haven år 2025 innehålla 1 ton plast per 3 ton fisk. År 2050 förväntas mängden plast i haven väga mer än fisken. 
  • Inom EU släpps upp till 500 000 ton plastavfall ut i haven varje år.
  • Plastsugrör tillhör de 10 vanligaste typerna av plastavfall i haven.

Så lite som möjligt,
så mycket som behövs.

Inom vården är plast ett viktigt förpackningsmaterial eftersom det kan användas för steril tillverkning av känsliga produkter, väger lite, är hållbart och ger ett utmärkt skydd för produkterna. Jämfört med andra förpackningsmaterial är plast kostnadskänsligt och bidrar därmed till en hälso- och sjukvård som är mer medveten om sina resurser.


 

Boy with leaf

År 2019 tog Fresenius Kabi bort sugröret från EasyBottle-flaskan –
den ergonomiskt utformade flaskan för Fresubin näringsdrycker.

Spara plast - steg för steg

Under 2011 och 2013 minskade Fresenius Kabi mängden plast som används i 200 ml EasyBottles. I slutet av 2019 tog vi bort sugröret till EasyBottles, vilket ytterligare minskade vår plastanvändning med cirka 70 ton per år. Behållarens rektangulära form gör att den rymmer cirka 20 % mer per förpackningsvolym än runda flaskor.

Med detta initiativ bidrar Fresenius Kabi till målet att minska onödigt plastavfall och utsläppen av växthusgaser (t.ex. CO2) globalt. Engångsplaster bidrar nämligen till 60–95 % av havsföroreningarna världen över och plastavfall har dokumenterats i över 233 marina arter.
 

 

 

 

EasyBottle

Vår EasyBag sparar plast


Jämfört med en typisk sondnäringsflaska på marknaden är EasyBag den förpackning som väger minst och sparar …

  

plastic save weight

  

plastic save volume

EasyBag skapar betydligt mindre mängd plastavfall

 

plastic save whale

Välj Easybag sondnäringsförpackning för miljön