Var köper jag Fresubin

Hur köper jag Fresubin?

Fresubin Apotek

Hur köper jag Fresubin?

Fresubin är Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) och kan köpas på apotek eller förskrivas av din vårdgivare. Tala med din dietist, sjuksköterska eller läkare om dina individuella behov. Kontakta din vårdgivare eller maila oss på medinfo.sverige@fresenius-kabi.com om du behöver mer information och råd om Fresubin.


 

Fråga din vårdgivare om Fresubin

Alla Fresubinprodukter är livsmedel för speciella medicinska ändamål för kostbehandling för dig med eller med risk att drabbas av sjukdomsrelaterad undernäring. Den positiva effekten av näringsdrycker är vetenskapligt bevisad.

Tala med din dietist, sjuksköterska eller läkare om dina individuella behov. 

   

Ask your HCP